Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" zajmuje się:
1. Pomoc osobom dotkniętym HIV/AIDS, wirusami hepatropowymi (HBV, HCV) i ich rodzinom.
Pomoc grupom wsparcia dla zakażonych.
2. Wspieranie materialne procesu terapeutyczno – rehabilitacyjnego.
Budowanie i wspieranie systemów i programów terapii.
Wspieranie systemu profilaktyki HIV/AIDS, HBV, HCV i narkomanii .
Działalność na rzecz doskonalenia zawodowego pracowników medycznych w zakresie prewencji HIV/AIDS, HBV i HCV.
Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej.
Wspieranie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych oraz prowadzących działalność profilaktyczną.
3. Realizacja projektów badawczych, profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych na zlecenie organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych.
Wspieranie rozwoju naukowego Ośrodka Diagnostyki i Terapii AIDS oraz pracowników między innymi poprzez dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych, zakup literatury i pomocy naukowych

Stowarzyszenie-Wspolnota.pl kontakt@stowarzyszenie-wspolnota.pl +48 32 346 36 11