02.01.2022

Jak co roku ruszyiśmy z zadaniem pod nazwą Punkt Kosultacyjno-Diagnosyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym. Celem zadania jest prewencja zakażeń w kierunku HIV i zwięszenie wykrywalności zakażeń w społeczeństwie. Program skierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby wykonać badanie w kierunku HIV w związku z podejmowaniem ryzykownych zachowań.

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa. Kwota dofinansowania na 2022 rok to 90.000,00 zł  pozyskanych z dotacji z Krajowego Centrum ds AIDS a łączna kwota zadania 102 152,00 zł

 

znaki strona www 1

 

02.01.2022

Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota już realizuje „Program redukcji szkód. Jest projekt skierowany do osób uzależnionych od narkotyków i osób szkodliwie używających narkotyków i dopalaczy, które zażywają je drogą dożylną. Ma służyć poprawie stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego tych użytkowników, zmieniać wzory używania narkotyków na mniej szkodliwe oraz zapobiegać zakażeniom związanym z używaniem narkotyków. Program polega na wymianie igieł i strzykawek, dystrybucji materiałów sanitarnych oraz działalności informacyjno-edukacyjnej i motywacyjnej, a także od 3 lat również wymianie opatrunków. Zadanie jest realizowane w 2020 roku na terenie Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie. Poradnia ta prowadzi terapię substytucyjną z użyciem metadonu. Wymiany sprzętu do iniekcji dokonują specjaliści terapii uzależnień we wszystkie dni robocze w godzinach okołopołudniowych.

Zadanie jest w dofinansowane w ramach Funduszu Hazardowego z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

26.04.2017

Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota już po raz drugi realizuje „Warsztaty umiejętności psychospołecznych” - projekt ukierunkowany na reintegrację społeczną i zawodową, skierowany do osób uzależnionych od narkotyków (utrzymujących abstynencję, jak również w trakcie terapii substytucyjnej). Zadanie jest nastawione na utrzymywanie abstynencji przez adresatów zadania, wzmocnienie lub zdobycie umiejętności psychospołecznych i zawodowych. Program polega na prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych, podczas których uczestnicy mają okazję za pomocą różnego rodzaju struktur poznać swój aktualny styl życia (ja w grupie, moje dotychczasowe funkcjonowanie), nauczyć się poprawnej komunikacji z innymi, wyrażania siebie i swoich potrzeb (ich diagnoza). Każdy uczestnik warsztatów po ich zakończeniu odbierze motywator (zgodny z własnymi zainteresowaniami).

Warsztaty są prowadzone w dwóch grupach- jedna grupa już za nami:) Obecnie prowadzimy rekrutację do drugiej grupy warsztatowej. Grupa ruszy prawdopodobnie w lipcu 2017. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 346 36 11. Liczba miejsc ograniczona!

Zadanie jest w dofinansowane z dotacji Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

Stowarzyszenie-Wspolnota.pl kontakt@stowarzyszenie-wspolnota.pl +48 32 346 36 11